simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j

Aktuelle undersøgelser

 Aktuelle, nøglefærdige undersøgelser, som kommuner og andre kan bestille, er vist nedenfor.

Laver lektier
Vindmøller
Cykel

Kommunen som levested

Levestedsundersøgelsen belyser borgernes syn på kommunens identitet, livskvalitet, bosætning, demokrati og fremtid. Undersøgelsen tager afsæt i fundamentale parametre inden for bosætning og oplevet kvalitet.

Klima

Klimaundersøgelsen belyser borgernes positioner i klimaspørgsmålet og kortlægger drivers og barrierer hos borgerne for bæredygtig bolig, transport og forbrug.

Mobilitet / trafik

Mobilitetsundersøgelsen kortlægger borgernes transportvaner og oplevelser af infrastruktur, fremkommelighed, trafiksikkerhed og trafikkultur.